Prasasti Balingawan (Brandes, Oud~Jav. Oork. XIX ; Damais, art. cit., pp. 42-43 ; Sarkar, Corpus, I No. LVI, pp. 295-305) terdiri dari dua yaitu prasasti batu berbentuk persegi lima dan dilanjutkan di belakang sandaran arca Ganesa (OJO, XIX-XX). Prasasti ini diberitakan berasal dari Singosari lalu dipindahkan ke Batavia oleh Bik. Oleh Brandes dicatat sebagai D 54. Sedangkan arca Ganesanya ditemukan Melville di pekuburan Cina di Malang, yang kemungkinan besar berasal dari Singosari juga. Arca itu lalu disimpan di Museum Nasional dan tercatat sebagai D 109. Prasasti Balingawan ini berangka tahun 813 S atau 13 April 891 Masehi.

Isi prasasti memperingati penetapan sebidang tanah di Desa Balingawan, berupa tanah di tegalan di Gurubhakti, menjadi sīma oleh Ḍapunta Ramyaḥ, Ḍapu Hyaŋ Bharatī, Ḍaman Tarṣa, dan Ḍapu Jala, sebagai anugerah dari Rakryān Kanuruhan pu Huntu. Adapun sebabnya adalah karena rakyat Desa Balingawan dan dukuh-dukuhnya merasa ketakutan karena [keadaan] tegalan tersebut yang menyebabkan mereka itu menderita dan melarat karena senantiasa harus membayar denda atas rāḥ kasawur (darah tersebar berceceran) dan waŋkay kābunan (mayat terkena embun). Mereka itu lalu mengajukan permohonan kepada Rakryān Kanuruhan melalui tiga orang patiḥ yang membawahi Desa Balingawan. Permohonan itu dikabulkan, agar dengan ditetapkannya tegalan di Gurubhakti itu sebagai sīma keamanan di jalan besar terjamin, dan rakyat Desa Balingawan dan dukuh-dukuhnya tidak lagi merasa ketakutan. Karena itu maka sīma tersebut dinamakan sīma kamulān.

Dari isi Prasasti Balingawan disimpulkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan yang meresahkan penduduk Balingawan. Rakyat Desa Balingawan terlalu sering harus membayar denda atas rāḥ kasawur dan waŋkay kābunan. Karena seringnya terjadi perkelahian yang menumpahkan darah dan pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Dapat dibayangkan bahwa sering kali rakyat desa itu menemukan darah berceceran dan sesosok mayat tergeletak di tegalan di Gurubhakti pada waktu pagi hari. Mungkin saja mayat itu bukan mayat warga Desa Balingawan, dan pembunuhan terjadi di desa lain pada waktu malam lalu mayat korban oleh pembunuh diletakkan di tegalan di Gurubhakti tanpa ada yang mengetahuinya. Tetapi karena tegalan itu masuk wilayah Desa Balingawan maka rakyat desa itulah yang pertama-tama harus bertanggung jawab dan harus dikenai denda.

Akibatnya penduduk menjadi melarat (durbala) dan berdasarkan analogi dengan isi Prasasti Kinewu yang berangka tahun 829 Saka (OJO, XXVI) dapatlah ditafsirkan bahwa rakyat Desa Balingawan tidak lagi mampu membayar pajak. Karena itu maka rakyat melalui pemuka-pemukanya mengajukan permohonan kepada Rakryān Kanuruhan agar tegalan di Gurubhakti itu dijadikan sima sebagai sumber penghasilan bagi pejabat mula yang bertugas untuk memimpin penjagaan di jalan pada waktu malam. Dugaan yang terakhir itu berdasarkan keterangan bahwa tegalan yang dijadikan sima itu disebut sīma kamulān. Apa motif perkelahian dan pembunuhan itu sama sekali tidak disebut di dalam prasasti. Tetapi karena disebutkan bahwa tujuan penetapan sima itu ialah penjagaan di jalan besar supaya rakyat Desa Balingawan tidak lagi merasa ketakutan dapatlah disimpulkan bahwa di sini kita berhadapan dengan kasus pembegalan dan perampokan.

Adapun nama Balingawan kiranya telah berubah menjadi Mangliawan, yaitu suatu desa di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Proses perubahan nama ini mungkin diawali dari Balingawan menjadi Malingawan, dan akhirnya menjadi Mangliawan. Posisi Desa Mangliawan terletak di antara Kota Malang dan Tumpang yang diketahui memiliki kepadatan tinggalan arkeologi yang cukup tinggi. Selain itu di lokasi desa ini juga ditemukan tinggalan ikonografi yang cukup banyak antara lain yang masih tersimpan di pemandian Wendit (dikenal juga sebagai Wendit Wadon) dan di areal makam (dikenal juga sebagai Wendit Lanang) yang berupa situs bekas candi. Dengan demikian tidak berlebihan bahwa lokasi ini adalah bekas desa yang dulu bernama Balingawan.

Transkripsi bagian depan:

1. || awighnam astu swasti śakawarṣātīta

2. 813 baiśākhamāsa tithi pratipādaśukla

3. wu wa ang wāra pūrbwasthāna tatkāla ḍapunta ramyah muang ḍa

4. pu hyang bhāratī ḍaman tarṣa ḍapu jala manīma lmaḥ ri bali

5. ngawan tgal ring gurubhakti sambandhanya sinīma sangkāri pi

6. ntakāsiḥ nikanang rāma ri baliwan  sap( )suk wanna i sang mapa

7. tiḥ katrīṇi sangkā yan hlat katakut( )ikanang tgal

8. muang mamuhara duḥkha ya iriya yāt( )matangyan pama

9. laku ḍinatangakan sambaḥnya i rakryan kanuruhā

10. n pu huntu ikanang rāma ri balingawan ḍa sang mapatiḥ

11. katrīṇi ḍumatangakan sambaḥnya i rakryān mahulu

12. n an sīmān ikanang tgal ring gurubhakti tan winihang

13. pintakasiḥ nikanang rāma de rakryān ya ta matangnya n

14. sinīma ikanang tgal de ḍapunta ramyah muang ḍapu hyang

Bagian samping:

a. 1. bharatī ḍamantarṣa ḍa

2. sang jala sangkā ri anu

3. graha rakryān i sang

4. mapatiḥ katrīṇi sang

5. mapatiḥ umanugrahā

6. kanya simān anung la

7. ya byāya ning manīma

8. mās tumama i ra

9. kryān su 4 wḍihan

10. biṇi yu 1 i rakryā

11. n anakbi rakai watanga

12. n nayaka ri limus su

13. 2 kain blaḥ 1 i pu ku

14. til nayaka ri tlatla su i

15. kain blaḥ i pajuru mas

b. 1. man bungguluh pabhu

2. kāwangyan man do

3. n muang man iṇḍil

4. anung rāma i balingawa

5. n winkas sang mabama

6. ntagani juni wanua ḍa

7. mandyus hulu wua

8. ttan sang draśa ḍapu bu

9. rkulū tuha buru ḍama

10. n sahaja rāma kaba

11. yān ḍaman lama ḍapu

12. panginangiṇ daman jānanta

13. …. uṇḍahagi sang salara

14. b wariga man saṇḍu

15. k tuhalas ḍaman suddha

Bagian belakang:

1. su 2 wḍihan yu 4 anung mapa

2. rṇnāh ri sang mapatiḥ muang sireng pakaraṇān ka

3. …  mās su 2 i sang wabuta katrīṇi ma 14 nā

4. han byāya sang manīma i pingsor ni anugraha rakryā

5. n ri sang mapatiḥ katrīṇi juru kanayakān rikang kāla sang pa

6. rbyangan sang rangga mangrangkpi sang balubaluḥ sang rapoḥ mataṇḍa sang

7. kalanggaran parujar sang talagatalaga juru lāmpuran sang ra

8. tinggin pu gapaka mangrangkpi sang ratahun ḍangatuahi

9. juru badwā raśa sang halalang mangrangkpi talabung nayaka ri ca(ng)ra

10. ma manunggū sang subhāsita juru ming warakat sang bharata manmak

11. ri haryyāng mangasěakan sang lāmba madwal ri mangin si i

12.- citralekha sang lakṣaṇa madmak ri pa wahuta padwa

13. n sang buntil wungkal raya sang wala pakambangan sang ba

14. ngalaḥ patiḥ samgat sang butuban manghambin sang ba

15. kabangyan sang uwag juru banua sang n ma

16. ngrangkpi sang rantan gusti sang lu k panguraug sang panaśan (pang juru)

17. an sang gali juru kalang sang kumarā asta latta saru

18. patiḥ manmatuan muang sang mahāmběn

Bagian Atas:

1. muang ḍapu kěki nāhan kweḥ inangsěakan pasatyasatmatīta

2. pinakasākṣī an sināma ikanang tgal i gurubhakti lmaḥ ri balingawan

3. de ḍapunta ramyaḥ muang ḍapu hyang bhārati ḍaman tarṣa ḍapu jala kunang a

4. nugraha rakryan muang sang juru makabaihan umingsor i sang mapa

Di belakang arca Ganesa:

1. tih katrīṇi ri parṇna

2. han ikanang sīma tan katamāna deni sapra

3. kāraning miśra, pangurang kring, tapa haji, makalangkang, mangrumbe, paḍa

4. mapui, manimpiki, halu warak, limus galuh pangaruhan wungka

5. l tajam ityewamādi sakwaih sang mangilala kabaih tan tamā rika

6. nang sīma kamulān, nāhan anugraha rakryan ri denyān

7. katakutan ikanang tgal lāgi panghawattani mangělě ya

8. ta mangde durbbala rikanang anak banua ri balingawān āpa

9. n lanā ya manahur dening rāh kasawur wangke kabunan ya

10. ta sambandhanyan inanugrahākan sīmān de rakryan, ma

11. kaphalā karakṣānanikanang hawān gěng, ja dānyannāryya (lees donyan)

12. katakutan, ya ta matangyān sīma kamulān ngara

13. nya mangasěakan kambang i sang mapatih angkan julung matě

14. hěr pinakawuat phajinya, likhitapātra panuratan

15. sang wugal kunang asing lumburikanang sīma an huwus

16. inanugrahān hayu de rakryān muang sang jura niakabai

17. han mo sakawuangnganya niyata ya mamangguha duḥka magěng ta

18. rwarahan bhaṭāra sūkṣma ni pamigrahānīra iriya   [[ant]]

Sumber:
Oud Javaansche Oorkonden – Brandes
Perbanditan di Dalam Masyarakat Jawa Kuna – Boechari
Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno
Desa-desa Kuno di Malang – Ismail Lutfi

 

Diunggah dari: ngalam.id

Ditulis oleh: nGalammedia Labs

Judul asli: Prasasti Balingawan

Gambar sampul:Prasasti Balingawan